Nguyễn Quang Linh – founder tại NguyenQuangLinh.com

Lộc là một người kỹ năng làm website rất tốt. Làm khá nhanh và tuyệt vời